Pressemelding:
Utbygging av bredbånd i Sigdal kommune

Sigdal kommune inngår kontrakt med Midtkraft om bredbåndsutbygging i Sigdal kommune. Sigdal og Krødsherad kommuner samarbeidet om søknad på nasjonale bredbåndsmidler og fikk til sammen alle de 3,8 millioner kronene som var øremerket til Buskerud i 2017. Midlene skal benyttes til utbygging av bredbåndstilbud på steder som er mindre kommersielt lønnsomme å bygge ut.

Pressemelding:
Utbygging av bredbånd i Krødsherad kommune

Krødsherad kommune inngår kontrakt med Midtkraft om bredbåndsutbygging i Krødsherad kommune. Sigdal og Krødsherad kommuner samarbeidet om søknad på nasjonale bredbåndsmidler og fikk til sammen alle de 3,8 millioner kronene som var øremerket til Buskerud i 2017. Midlene skal benyttes til utbygging av bredbåndstilbud på steder som er mindre kommersielt lønnsomme å bygge ut.