Pressemelding: Utbygging av bredbånd i Krødsherad kommune

14. mai 2018

Krødsherad kommune inngår kontrakt med Midtkraft om bredbåndsutbygging i Krødsherad kommune. Sigdal og Krødsherad kommuner samarbeidet om søknad på nasjonale bredbåndsmidler og fikk til sammen alle de 3,8 millioner kronene som var øremerket til Buskerud i 2017. Midlene skal benyttes til utbygging av bredbåndstilbud på steder som er mindre kommersielt lønnsomme å bygge ut. Prosjektet i Krødsherad har en total kostnadsramme på ca. 6,7 millioner kroner og er et «spleiselag» mellom Staten, Krødsherad kommune og Midtkraft.

Områdene som skal bygges ut i Krødsherad er:

Løsning for Svartekroken er under vurdering.

Arbeidet vil etter planen starte opp i august 2018 og være avsluttet senest i oktober 2020. Det vil være kostnadsfri tilknytning til fibernettet ved bestilling av tjenester. Tjenestene leveres av Modum Kabel-TV og RingNett, som også er en del av samarbeidet.

På forsiden av denne nettsiden kan beboerne i de aktuelle utbyggingsområdene melde sin interesse for tilkobling og tjenester.

Utbyggingen inngår i en strategi for å få sikre grunnleggende bredbånd i hele Krødsherad kommune. Bedre bredbånd er ikke bare et behov i dag, men nødvendig for å kunne arbeide framtidsrettet og ta i bruk nye teknologier (eks. velferdsteknologi). Bedring i bredbåndstilbudet vil også kunne bidra til å sikre stabil arbeidskraft og medvirke til en positiv nærings- og befolkningsutvikling.