Pressemelding: Utbygging av bredbånd i Sigdal kommune

14. mai 2018

Sigdal kommune inngår kontrakt med Midtkraft om bredbåndsutbygging i Sigdal kommune. Sigdal og Krødsherad kommuner samarbeidet om søknad på nasjonale bredbåndsmidler og fikk til sammen alle de 3,8 millioner kronene som var øremerket til Buskerud i 2017. Midlene skal benyttes til utbygging av bredbåndstilbud på steder som er mindre kommersielt lønnsomme å bygge ut. Sigdal kommune fikk også innvilget bredbåndsmidler i 2013 som nå vil bli benyttet til utbygging i Prestfoss. Prosjektet i Sigdal har en total kostnadsramme på ca 12.9 millioner kroner og er et «spleiselag» mellom Staten, Fylkeskommunen, Sigdal kommune og Midtkraft.

Områdene som skal bygges ut i Sigdal er:

Arbeidet vil etter planen starte opp i august 2018 og være avsluttet senest i oktober 2020. Det vil være kostnadsfri tilknytning til fibernettet ved bestilling av tjenester. Tjenestene leveres av Modum Kabel-TV og RingNett, som også er en del av samarbeidet.

På forsiden av denne nettsiden kan beboerne i de aktuelle utbyggingsområdene melde sin interesse for tilkobling og tjenester.

Utbyggingen inngår i en strategi for å få sikre grunnleggende bredbånd i hele Sigdal kommune. Bedre bredbånd er ikke bare et behov i dag, men nødvendig for å kunne arbeide framtidsrettet og ta i bruk nye teknologier (eks. velferdsteknologi). Bedring i bredbåndstilbudet vil også kunne bidra til å sikre stabil arbeidskraft og medvirke til en positiv nærings- og befolkningsutvikling.

I 2018 planlegger Sigdal kommune å søke om ytterligere nasjonale midler for å bygge ut flere områder.