Informasjon og status

Fiberutbygging i Modum kommune, Sigdal kommune og Krødsherad kommune

Krødsherad kommune: